La Penitència i la Reconciliació

Només Déu perdona els pecats. Perquè Jesús és el Fill de Déu i Déu i home vertader, va instituir el sagrament de la Penitència o de la Reconciliació per a tots els membres pecadors de la seva Església, sobretot per als qui després del Baptisme han caigut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial.

Com que el Crist confià als seus apòstols el ministeri de la reconciliació, els bisbes i els preveres, col·laboradors dels bisbes, són els qui exerceixen aquest ministeri del perdó dels pecats

Com tots els sagraments, la celebració de la Penitència és una acció litúrgica. La parròquia té establert uns horaris per a les confessions.

Horari de confessions

Els sacerdots de la Parròquia poden escoltar en confessió els feligresos que ho demanin TOTS ELS DIES DE DILLUNS A DIUMENGE, mitja hora abans de la celebració de la Santa Missa.