L’Eucaristía i la “Primera Coumnió”

Aquest sagrament és el centre i el cimal de la vida cristiana i el coronament de la iniciació cristiana. Rebre la primera comunió significa entrar en la vida cristiana adulta i participar com a cristians madurs i responsables en la vida de l’Església.

Qui la pot rebre?

Els infants han de cursar com a mínim 3r de Primària.

També pot rebre aquest sagrament una persona adulta, amb la corresponent preparació:

Catequesi d’infants. Diumenges d’11:30 a 12:45 i missa a les 13:00

La catequesi no ens prepara només per rebre els sagraments, sinó que ens permet apropar-nos i conèixer Jesús.

Per això la Parròquia ofereix a les famílies el suport per ajudar-les en la formació cristiana dels seus fills i filles ja que son les famílies que tenen el compromís des del baptisme dels seus fills d’educar-los en la fe.

En aquest sentit proposem una catequesi familiar en diumenge adaptada als nens i nenes i amb la participació dels pares i que acaba amb la celebració de l’eucaristia