Els Sagraments

Bateig

L’Eucaristia
i la “Primera Comunió”

La Confirmació

El Matrimoni

La Unció dels Malalts

La Penitència i la Reconciliació