Presentació del Rector

La Parròquia de Sant Pius X obre, de nou, la seva web amb voluntat que sigui un espai per a la comunicació entre els feligresos, els veïns i la societat en general.

Us presentem, doncs, la WEB PARROQUIAL on hi trobareu les activitats que ofereix la parròquia en les diverses vessants de celebració, catequesi i servei i d’altres informacions i recursos que us poden ser útils, així com algunes notícies sobre el desenvolupament d’aquestes activitats.

La parròquia no és aquell espai en el qual el pastor i els seus assistents celebren diferents cerimònies religioses. La parròquia és la comunitat de fidels catòlics, que formen part d’una església particular i que viuen conjuntament la fe, la celebren, es formen, s’ajuden i comparteixen.

Per això no només cal celebrar la missa sinó que cal que es puguin viure tots els aspectes que conformen la fe: la celebració, la pregària, la lectura i estudi de la paraula, l’ ajuda fraterna, la catequesi…

Esperem que aquesta eina ens sigui útil a tots!!!

Mn. Manuel Pérez, rector